Máy phát hiện rò rỉ
Máy phát hiện rò rỉ
Máy phát hiện rò rỉ

Máy phát hiện rò rỉ

Model
ALD-301
Số lượng:

Thông số kỹ thuật

ALD-301Chỉ 350g
Suitable for refrigerantCFC,HCFC,HFC refrigerant
Minimum of leakageTối thiểu rò rỉ
Response time≤3s(regarding the size and distance source of leaks)
Life time of battery≥8 hours
Pressure of system under test≥50 kPa
Life time of sensor≥1year under normal usage
Mô hình5V
Tự động40cm
≥8 giờOnly 350g
Length of Probe50 kPa
Lấy làm tiếc! Không tìm thấy hồ sơ liên quan.

gửi tin nhắn

* clear input
* clear input
* clear input
* clear input
*
chat_prolist

gửi tin nhắn

* clear input
* clear input
* clear input
* clear input
*
Chọn ngôn ngữ