Máy phát hiện rò rỉ
Máy phát hiện rò rỉ

Máy phát hiện rò rỉ

Model:
ALD-301
Chuyển:

Thông số kỹ thuật

ALD-301Chỉ 350g
Suitable for refrigerantCFC,HCFC,HFC refrigerant
Minimum of leakageTối thiểu rò rỉ
Response time≤3s(regarding the size and distance source of leaks)
Life time of battery≥8 hours
Pressure of system under test≥50 kPa
Life time of sensor≥1year under normal usage
Mô hình5V
Tự động40cm
≥8 giờOnly 350g
Length of Probe50 kPa