Công cụ bùng
Công cụ bùng
Công cụ bùng

Công cụ bùng

Model
AEF-1Li
Số lượng:

Khoảng 90 lần cho 3/8

VônTube.OD
Mô hình1/4",3/8",1/2",5/8",3/4"
Sạc pinDC 7.5V
Charging TimeAbout 30min
Flaring Capacity
After Fully Charged
About 90 times for 3/8”
copper tube flaring
Operation Temp.5oC ~ 40oC

Battery Charger
Input Sạc pinAC 100-260V
Output Sạc pinDC 8.5V
50 / 60HzDC 8,5V
Input Power50W
Lấy làm tiếc! Không tìm thấy hồ sơ liên quan.

gửi tin nhắn

* clear input
* clear input
* clear input
* clear input
*

Sản phẩm liên quan

Model AFT-E809
Model AFT-E808
chat_prolist

gửi tin nhắn

* clear input
* clear input
* clear input
* clear input
*
Chọn ngôn ngữ