Công cụ gỡ lỗi
Công cụ gỡ lỗi
Công cụ gỡ lỗi

Công cụ gỡ lỗi

Model:
ADT-1
Số lượng:

Thêm một lưỡi dao bên trong
Áp dụng lưỡi cắt sắc nét cung cấp cho bạn một kết thúc tốt hơn
Dễ dàng sử dụng, thuận tiện mang theo
Nhanh chóng thay đổi lưỡi bằng cách nhấn nút
Bề mặt được đánh bóng tốt

Lấy làm tiếc! Không tìm thấy hồ sơ liên quan.

gửi tin nhắn

*
*
*
*
*

gửi tin nhắn

*
*
*
*
*
Chọn ngôn ngữ