Công cụ bùng

Công cụ bùng

  • Model AFT-E809
  • Chấp nhận thứ tự tối thiểu:Không
Thông tin cơ bản
Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật

AFT-E809Tube O.D.Ống OD
Mô hình1/4",5/16",3/8",1/2",5/8",3/4"Color box/Blister Ống OD